Hjemmekamper / arr.veiledning

KIL fotball skal bidra til at barn, ungdom og voksne som spiller fotballkamper eller er tilskuere hos oss skal kjenne trygghet og glede ved å være på KIL-arrangement.
De skal bli tatt imot på en god måte og rammene rundt kampene skal være gode og tydelige.
– Vi ønsker å etterstrebe å ha et godt omdømme på oss for å være en god og omtenksom vert.
– Det skal være fokus på Fair Play både på og utenom banen, som et bidrag til å sikre gode opplevelser for alle i fotballen.
– Fair Play-flagg skal være godt synlige, slik at alle, både tilskuere, spillere og støtteapparat kan se hvilke verdier som gjelder.

Hvert lag har hver sin plastkasse til bruk ved hjemmekamper med kampvertvester, fair play kort og rutinebeskrivelse for kamparrangementet.  Disse står på kjøkkenet i KIL-bua.

Fairplay-møte
Fair play-møte gjennomføres før hver kamp i barne- og ungdomsfotballen. Les mer om det her.

Lagleders oppgave
– Ta kontakt med motstander dagen før kampen for sjekk av draktfarger og ønske velkommen.
– Ta kontakt med dommer dagen før kampen
– KIL Fotball skal holde godkjente matchballer
– Senest 2 timer (helst enda tidligere) før kamp sørge for at lagstropp er lagt inn i FIKS og at kamprapport er skrevet ut.
– Sørge for at dommere får informasjon om at dommerregninger er signert og riktig utfylt av dommerne og at disse legges i postkasse i KIL-bua, oppgjør skjer over bank. Dommere ved 5’er- og 7’er-kamper settes opp av dommeransvarlig, 9’er- og 11’er-kamper settes opp av kretsen.
– Hjemmelaget legger inn kampresultat umiddelbart etter kampslutt via Minfotballapp’en.
– Garderobene skal være reservert tidligere, men sjekk at dette stemmer ved å ta kontakt med Servicekontoret, Nærøy kommune.
– Sørg for at medisinskrin er fylt og tilgjengelig under kamper.
– Åpne toalett – lås toalettene etter kampens slutt
– Sjekk at mål og hjørneflagg er i orden i god tid før kamp. Overflødige mål trilles ut av baneområdet.
– Seniorlag – markedsføring av kamper på SoMe og Ytringen.

Kampvertens oppgave
– Bruk kampvertvesten under hele arrangementet
– Ta imot bortelag, vis garderober og toalett
– Ta imot dommere
– Delta på fair-play-møte før kamp
– Bevege seg rundt banen og bidra til ei positiv atmosfære på sidelinjen

Kaffesalg fra KIL-bua
– Book kjøkkenet i KIL-bua via bookingsystemet på www.kolvereidil.no
– Sett opp foreldre til salg.
– Be foreldre ta med 2 liter vaffelrøre. Vi selger grove vafler.
– Vaffeljern, kaffetrakter og annet utstyr står i KIL-bua
– Hvert lag kjøper inn syltetøy, rømme og saft som navngis og settes i kjøleskapet.
– KIL fotball holder kaffe, te, servietter og kopper.
– Plasser en kaffekanne og kopper ved innbytterbenkene/plassene.
– Hvert lag har en vipps-plakat som henges opp ved salgsstedet.
– Det er faste priser på kaffesalget. Det er egne plakater som henges opp.
– Inntekten fra kampen går til hvert enkelt lag. Pengene leveres til lagleder.
– Etter kampen – rydd og vask på kjøkkenet.

Bruk av speaker-/lydutstyr
– Kun ved seniorkamper
– Detaljert beskrivelse for bruk av speaker-/lydutstyr inne i KIL-bua.

Billettsalg
Billettsalg gjelder kun seniorkamper.
– Ansvarlig for å skaffe til veie billettselger er økonomiutvalget.
– Kiosksalg går til det enkelte laget, inntekt fra billettsalg går til fotballgruppa.
– Billettsalget starter 30 minutter før kamp og avsluttes 30 minutter etter kampstart.
– «Standplass» ved oppstart er ved inngang ved NTE. Etter at kampen er startet gåes det runde forbi tribune, Kil-bua og rundt banen.
– Opptelling kontanter og terminal avstemmes etter avsluttet salg. Resultatet føres inn på eget skjema. Underskrives av 2 personer.
– Etter kamp leveres utstyr til kasserer eller bemyndiget person
– Følgende utstyr utleveres i egnet plastkasse/ oppbevaringsboks: Terminal, billettblokker, billettveske, vest, vekslepenger, oppgjørsskjema

Førstehjelp
– Hjertestarter finnes i KIL-bua
– Hjemmelaget skal ha førstehjelpskoffert ved alle kamper
– Ta kontakt med 113 ved akutt behov