Leif Bachs minnefond

Leif Bach` s utdanningsfond for aktive, trenere og ledere i Kolvereid idrettslag.

Fondet forvaltes av styret i Kolvereid idrettslag.

Skriftlig søknad sendes til styret i Kolvereid idrettslag .

Søkere må være medlemmer i Kolvereid idrettslag.

Søknaden må inneholde en plan for hvordan støttebeløpet er tenkt brukt.

Særgruppene må informere og oppmuntre sine medlemmer til å søke på fondet.

Kunngjøring av søknadsfrist sendes ut av leder i Kolvereid idrettslag til lokalavisa, kolvereidil.no og til særgruppene.

Hovedlaget og Særgruppene i Kolvereid IL er ansvarlig for at fondets størrelse opprettholdes ved at Fondet tilføres midler ved utbetaling.

Formål med fondet:

Aktive

– Stimulere til økt satsing og personlig utvikling i sin idrett.

– Heve det idrettslige nivået i klubben.

– Være til inspirasjon til andre aktive i klubben.

– Være med på å sette Kolvereid idrettslag ” på kartet”.

Trenere, ledere og dommere

– Øke egen kompetanse

– Videreutvikling

– Undervisning slik at flere får del i den økte kompetansen

– Inspirasjon til økt innsats i klubben

– Heve det idrettslige nivået i klubben

Støttebeløp

Det deles ut et årlig beløp på inntil kr. 5000,-

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. september hvert år.

Første gang det ble utdelt av fondet var på Årsmøtet i Kolvereid Idrettslag høsten – 07.

Rapport

Søker sender en rapport til styret i Kolvereid idrettslag om hvordan støttebeløpet er brukt.

Senest 1 år etter at støttebeløpet er utdelt.