Kvalitetsklubbansvarlig

valitetsklubbansvarlig holder overordnet tak i konseptet og følger opp og kommuniserer konseptet med klubbens aktive, medlemmer og frivillige.

Kvalitetsklubbansvarlig skal:

  • Ha inngående kunnskap om konseptet og være pådriver for å kommunisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk i praksis
  • Være klubbens overordnede kontaktperson mot krets og forbund på spørsmål knyttet til konseptet
  • Følge opp de standarder som er satt i system med tanke på implementering og etterlevelse av klubbens verdiarbeid i praksis
  • Sette kvalitetsklubbkonseptet på agendaen til styret slik at man etterlever de retningslinjene som er lagt
  • Følge opp og utbedre eventuelle avvik fra kriteriesettet
  • Være KIL fotballs bygger på verdiene ærlighet – samhold – respekt – glede- -trivsel
  • Rapporter til styret
Motorvei ved siden av vann

Kvalitetsklubbansvarlig 2023 er: