Reiseregulativ

Satser for egenandel ved bruk av privatbiler

Ytre Namdal Rørvik, Nærøy Kr 50,- pr. spiller
Ytre Namdal, Bindal Leka, Bindal, Terråk Kr. 75,- + ferge pr. spiller
Midtre Namdal Høylandet, Grong, Overhalla,
Namsos
Kr. 100,- + ferge pr. spiller
Indre Namdal Lierne, Namsskogan,
Snåsa, Namdalseid
Kr. 150,- pr. spiller

 

Egenandel fordeles likt på bilene.

Bortekamper med buss

Buss kan benyttes ved kamper som er så langt som til Steinkjer (Flatanger) eller lenger.
Lagleder bestiller buss hos styrets transportansvarlig Håvard Sandnes, så snart som mulig etter at kampoppsett er klart.
Ved bussreiser til steder ikke nevnt ovenfor brukes egenandelsats for sted det ligger nærmest. Egenandelene vippses til sjåfør og dette trekkes fra på regning fra buss-selskapet.  Lagleder/foreldregruppe avgjør selv hvorvidt det skal betales egenandel av spillerne eller om beløpet skal dekkes av den sum laget til enhver tid har stående på sin SMN-konto.

Satser for egenandeler for bruk av buss
Steinkjer – Trondheim Kr. 200 pr. spiller

Leiebil

Ved bruk av leiebil skal det være 5 spillere/ledere i hver bil. Egenandeler samles inn av leder og leveres kasserer senest 3 dager etter kamp.  Bilag med beløp og antall spillere signeres av lagleder og en spiller. Gjelder kun senior.