Fair Play-ansvarlig

Klubbens styre oppnevner en Fair play-ansvarlig som kan, men ikke må, være et styremedlem som er ansvarlig for å koordinere Fair play-tiltakene i klubben og bruke Fair Play- programmet som en veileder.

Fair Play-ansvarlig 2022 er:
Anne Laugen
Tlf: 41411922
Mail: [email protected]

Fair Play-ansvarlig skal
– Implementere klubbens strategi ut i praksis
– Bindeledd mellom styret og lagene i klubb
– Kommunikasjon med krets og forbund
– Samarbeid med andre klubber i kretsen og delta på fellesmøter
– rapportere til sportslig leder

Praktiske ansvarsområder
– Synliggjøre Fair play i klubbens sportsplan, håndbok og verdidokumenter
– Påse at anlegget har et Fair play-preg
– Bestille Fair play-effekter i samarbeid med styret
– Bistå ved Fair play-kvelder i klubb for spillere/foreldre/trenere
– Holdningskontrakter i klubben, for spillere, trenere, lagledere og lag
– Bistå lagledere og trenere ved konkrete episoder
– Sørge for at rutiner for kampavvikling overholdes i alle klubbens kamper

Revidert: April 2022