Dugnadsarbeid

Alle som selv spiller eller har barn i KIL fotball er med og driver både laget og klubben. Hvis alle gjør litt, blir det ikke mye på hver.

Dugnad
– Dugnadsarbeid og annet inntektsgivende arbeid som utføres av lagene skal informeres til leder i fotballgruppa. Dette gjelder ikke mindre jobber, kiosksalg etc., med netto inntekt under kr 1000,- Forøvrig skal det betales 20% av netto inntekt fra og med 2017. Dette rapporteres/overleveres til kasserer i fotballgruppa. Fotballgruppas andel går inn i driftsmidlene til gruppa og brukes til å dekke kontingenter, driftsutgifter for baner/anlegg/utstyr, busstransport, dommere etc
– Kiosksalg ved vanlig seriekamper er det opp til laget selv å organisere (se arrangementsveiledning)
– Ved pålagt dugnadsarbeid i forbindelse med fester, messer, Kolvereid-dager, cuper og andre arrangement vil styret sende ut dugnadslister. Styret har før sesongstart satt opp en egen dugnadskalender. Endringer kan komme
Alle foresatte er pliktig til å delta på dugnadsarbeid, og de og at de må finne stedfortredere dersom de selv er forhindret fra å delta

Rydding rundt banen / vask av KIL-bua
Ansvarlig for gjennomføring er lagleder til bemyndiget lag

 • Ukeplan (fordeling mellom lagene) settes opp av styret for hele sesongen
  • Arbeidet gjennomføres hver onsdag
  • Arbeidet ledes av minst 2 voksne personer og spillerne som er oppnevnt av lagleder
  • Det skal:
   • Plukkes søppel rundt hele kunstgressbanen, rundt og i KIL-bua og garasje tilhørende Kolvereid IL. Se spesielt rundt laglederbenker / under, rundt tribune.
   • Søppel bringes til containere bak Kulturhuset i Nærøy
   • Klubbhus og garasje/toalett støvsuges og vaskes (gulv/klosett/ servanter)
   • Kjøkken i Kil-bua vaskes (gulv, benker, ovn, kaffetrakter, vaffeljern)
   • Avfallssekk på kjøkkenet legges i container bak Kulturhuset i Nærøy
  • Når arbeidet er utført kvitteres på oppslått ukeplan

Avtaler
Ingen lag har anledning til å inngå egne sponsoravtaler/ samarbeidsavtaler uten at disse er godkjent av styret i fotball og styret i Kolvereid Idrettslag (for eksempel drakter)