Dugnadsarbeid

Dugnad er en viktig ressurs for KIL håndball, og er avgjørende for at vi skal kunne opprettholde et aktivitetstilbud for våre medlemmer. Dugnadsånden er viktig å ta vare på!

De faste dugnadsaktivitetene vi har i KIL håndball er:

  • Kolvereiddagene
  • Salg av dopapir
  • Loddsalg
  • Medarrangør av 4.dagsfest i Kulturhuset i Nærøy
  • Arrangement halldager

I tillegg kan det komme på andre arrangement i løpet av sesongen

Alle foresatte er pliktig til å delta på dugnadsarbeid, og de må finne stedfortredere dersom de selv er forhindret fra å delta.