Dommere

Kolvereid IL fotball har gjennom de siste 3-4 årene hatt et stort fokus på dommere og dommerutdanning. Dette har begynt å gi resultater:

2014 hadde vi ingen aktive dommere
2015 Klubbdommerkurs med 6 deltakere som startet med dømming
2016 Klubbdommerkurs med 18 deltakere, 1 ble godkjent som rekrutteringsdommer
2017 Klubbdommerkurs med 32 deltakere (derav 10 jenter), 3 godkjent som rekrutteringsdommere

Pr. vår 2017 er vi en av kretsens klubber som har flest klubbdommere/ aspiranter. Oppgaven videre blir å gi disse et tilbud og oppfølging for videre utvikling. Dette i tillegg til å ta inn nye klubbdommere hvert år fremover.
Det er generelt stor frafall av dommer i alderen 14-16 år. Vi vil forhindre dette frafallet ved å tilby kurs, tett oppfølging fra Dommeransvarlig, samt  stort fokus på Fair Play.

Visjonen er “Ingen dommer ingen fotball”!

Ønsker du å bli dommer eller har andre spørsmål, ta kontakt med dommeransvarlig i KIL fotball, Geirid Holm, tlf 91003534 eller mail [email protected]