Dommeransvarlig

Dommeransvarlig er ansvarlig for klubbens arbeid med rekruttering og utdanning av dommere. Dommeransvarlig er den viktigste tillitspersonen til dommerne i KIL fotball, og er leder for klubbens ”dommerlag” på samme måte som en trener er det for sitt lag.
Dommeransvarlig er organisert under Sportslig utvalg, og skal ha gjennomført dommerinstrukskurs eller være en erfaren dommer.

Dommeransvarlig 2022 er:
Geirid Holm
Tlf: 91003534
Mail: [email protected]

**
Dommeransvarlig skal:
– Være tilgjengelig for dommerne i KIL fotball
– Påse at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne.
– Rekruttere og beholde dommerne i KIL fotball
– Sørge for at dommerne har det nødvendige utstyr før vårsesongen
– Skal avholde 2 klubbdommerkurs i klubben (før Kystbycup og Varøyacup)
– Skal veilede og instruere dommere i forbindelse med kamper og turneringer
– Skal melde på aktuelle kandidater til kurs i kretsens regi
– Ansvar for dommeroppsett i 7`er fotball og nedover
– Påse at alle dommere, lagledere og trenere er kjent med og gjennomfører Fair Play i KIL fotball. Dette gjennomgås før foreldremøtene.
– Rapportere til sportslig leder på møter i Sportslig utvalg

Revidert: April 2022