Årshjul

Styret i KIL håndball har utarbeidet årshjul.  Dette beskriver de aktivitetene som skjer regelmessig i KIL håndball, og er et hjelpemiddel både for styret og medlemmer for planlegging og å vite hva som skal skje fremover.