Anleggskomite

Hovedlag står som eier av alle anlegg i Kolvereid idrettslag og leier ut banen til KIL fotball. Forsikring på anleggene ligger også i hovedlaget. Kunstgressbanen vedlikeholdes av anleggskomitéen.

Brøyting på vinteren styresak 7/2016
KIL Fotball får lov å brøyte, forutsatt at riktig utstyr benyttes, det vil si grønn traktor fra kommunen og brøyteskjær beregnet for brøyting av kunstgressbanen. Brøytingen skal foregå når banen er så fryst at den ikke tar skade av brøytingen. KIL Fotball må koste brøytingen.

Styrevedtak i KIL fotball 16.01.18
Kunstgressbanen blir ikke brøytet før 1. mars hvert år. Etter denne dato er det forholdene på banen som bestemmer tidspunkt.

Anleggskomiteens medlemmer

Stein Bakken leder 90914858
Arfinn Arnøy medlem 91516950
Jostein Brevik medlem 40691510
Kjetil Wassås medlem 95836800
Thomas Fallmyr medlem 95040984
Steinar Bråtteng medlem 97985175

Revidert: Apil 2022