Innkalling til årsmøte Njord Esport

Publisert: 11. januar 2024

Njord logo årsmøte

Innkalling til årsmøte

Njord Esport | Kolvereid idrettslag

EG-Arena, 1. februar 2024 kl 1900

Sakliste:

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av møteleder og sekretær og to til å skrive under protokollen
  • Årsmelding 2023
  • Regnskap 2023
  • Kontrollutvalgets beretning 2023
  • Fastsetting av medlemskontingent 2024
  • Budsjett 2024
  • Valg av styret
  • Valg av valgkomite
  • Innkomne saker

Innkomne saker må være styret i hende innen 25. januar. Sendes på mail til [email protected].

Teamslenke: Klikk her for å bli med i møtet

Velkommen!

Styret Njord Esport