ÅRSMØTE KIL SVØMMEGRUPPA

Torsdag 22. mars kl 20.00. Sted Nærøysund Arena.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Valg av to til å underskrive protokoll
  4. Årsmelding
  5. Regnskap med revisjon og budsjett
  6. Innkomne saker
  7. Valg

Innkomne saker må være leder i hende innen 17. mars, og sendes til leder Kenneth Haug [email protected]

Vel møtt!