ÅRLIG MØTE SKIGRUPPA

Onsdag 08.03.2023 kl 18.00 – Klubbrommet i Nærøysund Arena (2. etg ved kjøkken og styrkerom)

Sakliste

 

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Valg av møteleder og sekretær
  3. Valg av to til å skrive under protokollen
  4. Årsmelding 2022
  5. Regnskap 2022
  6. Budsjett 2023
  7. Valg
  8. Innkomne saker fra styret
  9. Innkomne saker

 

Innkomne saker bes sendt til [email protected] innen 5. mars.

 

KIL SKI