Årlig møte i KIL Fotball

Kolvereid Fotball                            Bestsammen                              Kolvereid IL 100 år

 

 

 

                                                                     ÅRLIG MØTE I KIL FOTBALL

                                    Onsdag 15. mars klokken 18.00 -20.00
                                    Sted: Supporter`n Kolvereid

 

1. Åpning og godkjenning av stemmeberettigede.
2. Valg av møteleder og referent
3. Godkjenning av innkalling og sakliste
4. Valg av 2 til å signere protokoll
5. Årsmelding 2022
6. Regnskap 2022 med revisjon
7. Avgifter 2023
8. Budsjett 2023
9. Valg
10. Innkomne saker

Evt. saker ønsket tatt opp, bes meldes inn til styret innen 01.03.23 på epost: [email protected]
Velkommen.

Styret Kolvereid Fotball

 

 

 

 

                                                                           #BESTSAMMEN