Årlig møte i friidretten

ÅRLIG MØTE KIL FRIIDRETT
Tirsdag 14.februar kl 20.00. Sted: Kolvereid skole ungdomstrinn
Saksliste:
Godkjenning av innkalling og sakliste
Valg av møteleder og referent
Valg av to til å underskrive protokoll
Årsmelding
Regnskap med revisjon
Kontingent/treningsavgift
Aktivitetsplan
Budsjett
Innkomne saker
Valg
Innkomne saker må sendes leder innen 8.feb, på mail til [email protected]