ÅRSMØTE ORIENTERINGSGRUPPA 2023

ÅRSMØTE ORIENTERINGSGRUPPA Onsdag 25. januar kl. 1900 Nordre vei 6a Kolvereid Saksliste: Godkjenning av innkalling og saksliste

Valg av møteleder og referent

Valg av to til å underskrive protokollen

Årsmelding Regnskap og budsjett

Innkommende saker

Valg av nytt styre

Innkommende saker må være leder i hende innen 11. januar, og kan sendes på e-post til [email protected].

Velkommen!