God Jul og Godt Nytt år 2022

Jeg vil ønske alle sammen en riktig God Jul og ett Godt nytt år. Tusen takk for all aktivitet som har blitt gjennomført i idrettslaget gjennom 2022.  Det er ingen tvil om at idrettslaget er ett robust idrettslag som stadig er i utvikling, der tilbudene til store og små blir utviklet i takt med ønske fra medlemmene. En spesiell takk til alle som stiller opp for at vi kan tilby så mange forskjellige idrettsgrener gjennom hele året.

Når vi skriver 2023 fyller Kolvereid Idrettslag 100 år. Vi i idrettslaget ønsker å markere jubileumsåret med 100 aktiviteter gjennom hele 2023. Det er satt ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med dette jubileet. Har du noen gode forslag til aktiviteter, historier eller noe som du/dere ønsker å bidra med, vennligst send forslag/innspill til: [email protected] også vil forslagene bli videresendt til arbeidsgruppen. Vi ønsker også at evneknaggen #KolvereidIL100år blir brukt gjennom jubileumsåret.

 

På vegne av styret i idrettslaget håper jeg 2023 blir ett positivt og spennende år for alle sammen.

 

Med Vennligst hilsen

Leder Kolvereid Idrettslag

Stig Tommy Jenssen