Ekstraordinært årsmøte i Kolvereid Idrettslag

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Kolvereid Idrettslag

Mandag 22.08.2022 kl. 18:00.

På grunn av for få stemmeberettigede på møtet flyttes møtet til:

Torsdag 01.09.2022 kl 18:00

Sted: Nærøysund Arena

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Sak 3: Velge dirigent

Sak 4: Velge referent

Sak 5: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 6: Låneopptak Skateparken i avvente av tippemidler. Tone Sund vil orientere om saken på møtet. 

Vel møtt!