KIL SKI INVITERER TIL ÅRLIG MØTE

TIRSDAG 15. MARS 2022 kl 19 i

Tidtakerbua, Slåttamyra stadion.

Sakliste

 

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

2. Valg av møteleder og sekretær

3. Valg av to til å skrive under protokollen

4. Årsmelding 2021

5. Regnskap 2021

6. Budsjett 2022

7. Valg

8. Innkomne saker

Velkommen!
Styret