ALLIDRETT/SPORTMIX INVITERER TIL ÅRLIG MØTE

TORSDAG 10. MARS 2022 kl 20 i Øvre fjellveg 15

 Sakliste

 

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

2. Valg av møteleder og sekretær

3. Valg av to til å skrive under protokollen

4. Årsmelding 2021

5. Regnskap 2021

6. Budsjett 2022

7. Valg

8. Innkomne saker

 

Velkommen! 

Styret Katherine Wendelbo, Rannveig Sandnes Livik og Hilde Storkjørren