ÅRSMØTE I KIL FOTBALL

 

Når: Mandag 7. mars 2022 kl. 18.00

1. Åpning og godkjenning av stemmeberettigede.
2. Valg av møteleder og referent
3. Godkjenning av innkalling og sakliste
4. Valg av 2 til å signere protokoll
5. Årsmelding 2021
6. Regnskap 2021 med revisjon
7. Avgifter 2022
8. Godkjenning av sportsplan 2022
9. Budsjett 2022
10. Valg
11. Innkomne saker

Innkomne saker må sendes til leder Anne Laugen [email protected] innen 2. mars 2022.

Styret