Årlig møte i friidretten

Torsdag 8. mars kl 20.00.

Sted Kolvereid skole ungdomstrinn

 

 

Saksliste: Godkjenning av innkalling og sakliste

Valg av møteleder og referent

Valg av to til å underskrive protokoll-

Årsmelding

Regnskap med revisjon

Kontingent/treningsavgift

Aktivitetsplan

Budsjett

Innkomne saker

Valg

Innkomne saker må sendes leder innen 1.mars, på mail til [email protected]