Årsmøte Svømmegruppa

ÅRSMØTE KIL SVØMMEGRUPPA

Torsdag 3. mars kl 20.00. Sted Klubbrom Nærøysund Arena.

 

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Valg av to til å underskrive protokoll
  4. Årsmelding
  5. Regnskap med revisjon og budsjett
  6. Innkomne saker
  7. Valg

Innkomne saker må være leder i hende innen 24. februar, og sendes på mail til [email protected]

 

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Kenneth Haug