Innsatspris for 2020

Hei alle sammen!

På årsmøtet er det tradisjon for å dele ut innsatspris, men vi trenger forslag til kandidater. Hvis dere har noen kandidater som dere mener bør få innsatsprisen for 2020 vær så snill og send en e-post til [email protected]