Årsmøte i Kolvereid Idrettslag 05.05.2021 kl. 19:00

Årsmøte i Kolvereid Idrettslag avholdes 05.05.2021 kl. 19:00 i Kolvereid Kulturhus, «Folla».  Vi i idrettslaget planlegger ett fysisk møte der alle som ønsker å delta har mulighet til det. Hvis det ikke lar seg gjøre pga. COVID-19 restriksjoner kommer vi tilbake med nærmere informasjon. Det vil bli sendt ut påminnelse til alle medlemmer i KIL på hoopit.

Innkomne saker bes sendes på mail til: [email protected] innen 20.04.2020.

Saksliste

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettige

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder årsmeldingene til alle særgruppene.

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle innkomene forslag og saker

10.1 Godtgjørelse/honorar til arbeidstutvalget utover leder, trenere i

senioravdelingene og styremedlemmer i særgruppene

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan, inklusive treningsavgifter

Sak 14: Foreta valg.