Årsmøte i Kolvereid Idrettslag 05.05.2021 kl. 19:00 blir på TEAMS

Årsmøte i Kolvereid Idrettslag avholdes 05.05.2021 kl. 19:00 på Teams, grunnet COVID-19 restriksjoner.

Saksliste

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettiget

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

sak-4-forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder årsmeldingene til alle særgruppene.

Årsberetning 2020-2021

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Årsmelding fra hovedlaget og alle særgruppene 2021

Sak 10: Behandle innkomne forslag og saker

– Låneopptak til kunstgressbane

– Mulighet til låneopptak til utstyr basishall, turn

10.1 Godtgjørelse/honorar til arbeidsutvalget utover leder, trenere i

senioravdelingene og styremedlemmer i særgruppene

Organisasjonplan KIL hovedlaget 2021 Se side 12

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Organisasjonplan KIL hovedlaget 2021 Se side 11

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan, inklusive treningsavgifter

Organisasjonplan KIL hovedlaget 2021

Sak 14: Foreta valg.

Innstilling fra valgkomiteen 2021