Årsmøte KIL håndball

Det inviteres til årsmøte i håndballgruppa onsdag 7. april 2021 kl. 20.00.  Møtet avholdes via Teams.

Saksliste:
1. Valg av ordstyrer, referent og to til å signere protokoll
2. Godkjennelse av innkalling
3. Årsmelding
4. Regnskap og budsjett
5. Valg av nytt styre
6. Eventuelle saker

Påmelding og melding av saker innen 30. mars, til sportslig leder Lena Kristoffersen på [email protected].