Utsatt årlig møte i friidrett

Tirsdag 13.april kl. 20.00 på ungdomsskolen

På grunn av smitteverntiltak settes en begrensning på 10 personer. Påmelding skjer innen 11.april til leder Brynjulf på messenger eller melding til mob.90152184

Sakliste:

1.Godkjenning av innkalling og sakliste

2.Valg av møteleder og referent

3.Valg av to til å underskrive protokollen

4.Årsmelding

5.Regnskap og budsjett

6.Innkommende saker

7.Valg av nytt styre

Innkommende saker må sendes [email protected] innen 11. april.

Velkommen!