ÅRSMØTE I KIL FOTBALL

Sted: Supporter`n /Evt på Teams

Når: Onsdag 17. Mars klokken 20.00-22.00

Pr.d.d er det fortsatt smittevernregler å hensynta, så vi må derfor ha påmelding til møtet. Dette gjøres på epost til: [email protected]

Innkomne saker bes meldes inn til styret innen 03.03.21 på epost: [email protected]

1. Åpning og godkjenning av stemmeberettigede.
2. Valg av møteleder og referent
3. Godkjenning av innkalling og sakliste
4. Valg av 2 til å signere protokoll
5. Årsmelding 2020
6. Regnskap 2020 med revisjon
7. Avgifter 2021
8. Budsjett 2021
9. Valg
10. Innkomne saker

Styret