ÅRSMØTE I KIL FOTBALL

Sted: Supporter`n

Når: 29. April, kl 20.00.

Pr.d.d er det fortsatt smittevernregler å hensynta, så vi må derfor ha påmelding til møtet. Dette gjøres på epost til: [email protected]

1. Åpning og godkjenning av stemmeberettigede.
2. Valg av møteleder og referent
3. Godkjenning av innkalling og sakliste
4. Valg av 2 til å signere protokoll
5. Årsmelding 2020
6. Regnskap 2020 med revisjon
7. Avgifter 2021
8. Budsjett 2021
9. Valg
10. Innkomne saker

Styret