Årsmøte i orientering 2021

Innkalling til årsmøte i KIL Orientering, tirsdag 2. mars. Kl. 19.00.

Årsmøtet holdes på Coop cafe, der vi lett kan holde avstand iht. koronaregler.

Vi tar forbehold om at koronareglene kan endres.

Saksliste:

Godkjenning av innkalling og saksliste.

Valg av møteleder og referent.

Valg av to til å underskrive protokollen.

Årsmelding.

Regnskap og budsjett.

Innkommende saker.

Valg av nytt styre.

Innkommende saker må være leder i hende innen 16. februar og kan sendes på e-post til [email protected].

Velkommen!