Årsmøte Kil Gym og Turn

Årsmøte for KIL gym og turn avholdes Onsdag 04.03.20 kl:19.00 i Kil-Bua

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet må sendes til styret innen Søndag 01.03.20 på [email protected]

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned og ha betalt kontingent. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Valg av personer til å signere protokoll
 4. Valg av nytt styre og varighet av verv
 5. Gjennomgang av årsberetning 2018
 6. Gjennomgang av regnskap for 2018
 7. Fastsetting av treningstider og treningsavgift
 8. Godtgjørelse av trenere
 9. Budsjett 2019
 10. Basishall
 11. Eventuelle saker
 12. Innkomne saker