Årsmøte i Hovedlaget – UTSATT

Årsmøtet i hovedlaget er på bakgrunn av de siste retningslinjene fra myndighetene utsatt.

Styret kommer tilbake med ny innkalling når det er klart at årsmøtet kan avholdes.

På vegne av styret,

Anders Rohde,

leder