Årsmøte i Hovedlaget – NY DATO

Styret i Kolvereid IL vedtok på sitt møte 28.04.20 at årsmøtet i hovedlaget avholdes Tirsdag 2. juni kl. 18:00.

Påmelding til leder, Anders Rohde på e-post: [email protected], for å få tilsendt invitasjon til møtet, som gjennomføres på Microsoft Teams.

Medlemmer som ønsker bistand for å delta på årsmøtet, bes ta kontakt med leder på mailadressen over, eller telefon: 920 33 559.

På vegne av styret,

Anders Rohde,

leder