Årsmøte i Hovedlaget

Årsmøtet i hovedlaget vil finne sted tirsdag 24. mars klokken 19:00 på Museet på NTS-bygget.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest tirsdag 10. mars, og kan sendes til: anders.rohde88(at)gmail.com.

Årsmøtepapirene vil bli publisert her, senest mandag 16. mars.

Vel møtt til årsmøte!

På vegne av styret,

Anders Rohde,

leder