Årsmøte KIL, Ski

Onsdag 12. februar 2020, kl 19.30 i KIL-bua.

 

Sakliste

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Valg av møteleder og sekretær
  3. Valg av to til å skrive under protokollen
  4. Årsmelding
  5. Regnskap
  6. Budsjett
  7. Valg
  8. Innkomne saker
  9. Avslutning

Forslag på saker bes sendt til [email protected] innen 7. mars.

Velkommen

Kil, Ski