Årsmøte KIL Fotball

Det inviteres til årsmøte i fotballgruppa Tirsdag 3. Mars klokken 20.00-22.00 i KIL bua.

Sakliste:

  1. Åpning og godkjenning av stemmeberettigede.
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Godkjenning av innkalling og sakliste
  4. Valg av 2 til å signere protokoll
  5. Årsmelding 2019
  6. Regnskap 2019 med revisjon
  7. Avgifter 2020
  8. Budsjett 2020
  9. Valg
  10. Innkomne saker

Innkomne saker bes meldes inn til styret innen 24.02.20 på epost [email protected]

 

Styret