Årsmøte KIL håndball

Det inviteres til årsmøte i håndballgruppa tirsdag 25. februar 2020 kl. 19.00 i KIL-bua.

Saksliste:
1. Valg av ordstyrer, referent og to til å signere protokoll
2. Godkjennelse av innkalling
3. Årsmelding
4. Regnskap og budsjett
5. Valg av nytt styre
6. Eventuelle saker

Saker må meldes inn til styret innen 19. februar på mail til leder Line Fallmyr; [email protected].