ÅRSMØTE KIL SVØMMING

Mandag 24. februar kl 20.00 i KIL-bua.

Sakliste:

1.Godkjenning av innkalling og sakliste

2.Valg av møteleder og referent

3.Valg av to til å underskrive protokollen

4.Årsmelding

5.Regnskap og budsjett

6.Innkommende saker

7.Valg av nytt styre

Innkommende saker må være leder i hende innen 17. februar,og kan sendes på e-post til [email protected]

Velkommen!