Årsmøte i orienteringsgruppa 2020

Tirsdag 11. februar kl. 19.00 i KIL-bua.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Valg av to til å underskrive protokollen
  4. Årsmelding
  5. Regnskap og budsjett
  6. Innkommende saker
  7. Valg av nytt styre

Innkommende saker må være leder i hende innen 21 januar, og kan sendes på e-post til [email protected] Velkommen!Lars Eirik Lande