Kolvereiddagene 2019 – Dugnad og fest

Tradisjon tro skal KIL bidra til å skape flotte dager på Kolvereid i uke 32!

Dette klarer vi ikke uten at hele idrettslaget løfter i flokk, og at alle bidrar med sin del.

Dugnadslistene er satt opp etter beste evne, så vi styret ber alle om å se igjennom listene for å se når de er satt opp. Passer ikke vakten av en eller annen grunn, må vi be om at dere bytter selv og melder ifra til listeansvarlig.

Vi håper på godt vær og bra liv under årets dager!