Åpning av BUA Nærøysund

20. juni åpner BUA Nærøysund, som er som et bibliotek med utstyr alle kan låne til fritid, sport, friluftsliv og lek.

Vedlagt ligger en informasjonsbrosjyre om tilbudet, som vi håper mange benytter seg av!