TURNSPORTENSDAG 2019

Torsdag 2 Mai. kl 17.00 arrangerer KIL Gym og Turn, Turnsportensdag. Turnmedlemmer vil defilere fra Bakkalandet Hotell kl 16.45 ned til Nærøy Hallen, ledsaget av Kolvereid Skolekorps. I Nærøy Hallen vil turnere og barnegruppa ha oppvisning, samt at det blir salg av kaffe og kaker. Det vil også bli mulighet for barn og ungdom å prøve seg på gulvet i pausen. Vi håper du vil komme å ta del med oss.

VELKOMMEN =)