Hjelp ønskes!

Hva er det som kjennetegner en dugnad? Jo, dugnad er en måte å løse en oppgave på, der man baserer seg på kollektiv frivillighet og ulønnet innsats. Det kan dreie seg om en kortvarig ryddejobb til mer omfattende og langvarige oppgaver som for eksempel et styreverv i fotballgruppa på Kolvereid?

Som alle er kjent med, så driftes idrettslaget av frivillige, og engasjerte mennesker. Det er også en kjensgjerning at vi alle sammen har en travel hverdag. Men, skal vi klare å gi et tilbud til ca. 290 barn og unge på Kolvereid, så må det noen voksen personer til. I dag er det et verv i fotballgruppa som ikke er besatt. Det er kasserer vervet, som Torolf Storsul så eminent har fylt de senere årene. Det har i lengre tid vært forsøkt vervet en inn i denne stillingen, men uten hell. Vi må faktisk vurdere den videre driften av gruppa, om vi ikke får noen inn i styret. Det er dessverre blitt slik i mange lag og foreninger, at det er vanskelig å fylle posisjonene. De frivillige går fra et verv til et annet, dog i en annen gruppa e.l.

Kanskje det nettopp nå er DIN tur til å ta et tak, for barn og unge? Kanskje er du nysgjerrig og litt skeptisk ? Kanskje tenker du at dette er litt “skummelt eller vanskelig”? Neida, dette er givende og hyggelig og absolutt nødvendig. Jeg gleder meg til å høre fra nettopp DEG!  

P.S. Torolf er selvsagt behjelpelig med råd og veiledning til den nye kassereren, hvis det skulle være ønskelig.

Velkommen på laget!

 Anne Laugen, Leder KIL fotball mob: 41411922 eller mail: [email protected]