Velkommen til årsmøte i KIL gym og turn 26.02.19

Årsmøte avholdes tirsdag 26.02.19 kl. 21:00 på Nærøy ungdomsskole, se årsmøtedokumenter i lenke under.

KIL Turn 2018 årsmøtedokumenter