Årsmøte i skigruppa

ÅRSMØTE SKIGRUPPA

 

Onsdag 06.03.2019 kl 19.30 – KIL-BUA

 

Sakliste

 

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Valg av møteleder og sekretær
 3. Valg av to til å skrive under protokollen
 4. Årsmelding
 5. Regnskap
 6. Budsjett
 7. Valg
 8. Innkomne saker fra styret
  Anleggsutforming og parkering Slåttamyra Skistadion.

Deltakelse dugnad Kolvereiddager.

 1. Innkomne saker
 2. Avslutning

 

Innkomne saker bes sendt til [email protected] innen 3. mars.

 

KIL, SKI