Årsmøte KIL fotball 28. februar

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KIL FOTBALL

Sted: KIL bua

Når: Torsdag 28. februar klokken 20.00-22.00

Innkomne saker bes meldes inn til styret innen 18.02.19 på epost: [email protected].

  1. Åpning og godkjenning av stemmeberettigede.
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Godkjenning av innkalling og sakliste
  4. Valg av 2 til å signere protokoll
  5. Årsmelding 2018
  6. Regnskap 2018 med revisjon
  7. Avgifter 2019
  8. Budsjett 2019
  9. Valg
  10. Innkomne saker

Styret