Årsmøte i Hovedlaget 2019 – årsmøtepapirene

Årsmøtet avholdes den 20. mars 2019 kl. 19:00 på Museet i NTE-bygget, Sentrumsgata 6, Kolvereid.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 6. mars til [email protected]

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter ligger nedenfor.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Innkalling årsmøte KIL 2019

Sak 3 Sakliste

Sak 4 Forretningsorden

Sak 8 Årsberetning hovedlaget

Sak 8 Badminton

Sak 8 Fotball

Sak 8 Friidrett

Sak 8 Håndball

Sak 8 Idrettsskolen

Sak 8 Orientering

Sak 8 Ski

Sak 8 Svømming

Sak 8 Trim

Sak 8 Turn

Sak 9 Regnskap med revisors beretning

Sak 10 Innkomne saker

Sak 11 Fastsettelse av medlemskontingent

Sak 12 Budsjett for 2019

Sak 13 Organisasjonplan for 2019

Sak 14 Valg