Årsmøte KIL håndballgruppa

Det inviteres til årsmøte i håndballgruppa tirsdag 26. februar 2019 kl. 18.00 i KIL-bua.

Saksliste:
1. Valg av ordstyrer, referent og to til å signere protokoll
2. Godkjennelse av innkalling
3. Årsmelding
4. Referat av regnskap
5. Valg av nytt styre
6. Eventuelle saker

Saker må meldes inn til styret innen 20. februar.