Årsmøte Idrettskolen

Vi kaller inn til årsmøte tirsdag 26.februar kl. 20.40. OBS! Merk endret tidspunkt: kl. 20.40, ikke klokken 20 som tidligere annonsert. Møtet vil finne sted i KIL-bua.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Valg av to til å underskrive protokollen
  4. Årsmelding
  5. Regnskap og budsjett
  6. Innkommende saker
  7. Valg

Innkommende saker må være leder i hende innen 12.februar, og kan sendes på e-post til [email protected]. Velkommen!