Årsmøte i friidretten

Tirsdag 12.februar kl.19 på Nærøy Ungdomsskole

Vanlige årsmøtesaker.

Innkomne saker må være styret i hende senest onsd.30.januar.

Styret