Årsmøte i orienteringsgruppa 2019

Tirsdag 12. februar kl. 19.00 i lokalene til NTS ASA

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Valg av to til å underskrive protokollen
  4. Årsmelding
  5. Regnskap og budsjett
  6. Innkommende saker
  7.  Valg av nytt styre

Innkommende saker må være leder i hende innen 29.januar, og kan sendes på e-post til [email protected] Velkommen!